October 28, 2009

No Cheating, PLS!

I didn't know this one still happens. Ginawang kabayo yung mga students eh. Hahahaha. Amazing. Hahahah

1 comment:

Wilberchie said...

Hello, Kolehiyo ng KOMERSYO!!!! Kitang kita sa Shirt oh!!! Kakahiya!