February 25, 2009

JOEWARD for VP Committee AffairsPUSO ko man ay MAMON, SERBISYO ko naman ay MATON. :]

No comments: